2004 Shisha Pangma (Lager II, 6.800 m)

Diashow

Kontakt

Heiko Schneider Mailt mir unter: info@heikos-homepage.de